9Solutions

Hae sivustolta Languages Extranet › Smooth ›
 

Kuopion turvapalvelu-uudistus, osa 1

23/07/2018

Kuopion kaupunki uudistaa rohkeasti ikäihmisten palveluita

Kuopion kaupunki on rohkeasti uudistanut ikääntyvien palveluja ja tuonut uutta teknologiaa osaksi hoivan prosesseja. 9Solutions, palveluintegraattori Luona sekä informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio Istekki ovat kumppaneina mukana kehittämässä älykkäitä turvapalveluja, joita on myös helppo käyttää.

Projektipäällikkö Pauliina Kämäräinen Kuopiosta kertoo, että kaupunki lähti rohkeasti uudistamaan ikääntyville asukkaille tarjottavaa hoivaa, koska haluttiin kehittää joustava, asiakaslähtöinen ja monipuolinen turvapalvelu kotihoidon asiakkaille.

– Halusimme rakentaa asiakkaan kotiin sellaisen ympäristön, joka tukee juuri hänen arkeaan ja turvallisuuttaan. Näin ikääntyvä ihminen pystyy asumaan omassa kodissaan pidempään. Tähän haettiin yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät yhdessä kanssamme kehittämään palveluja, Kämäräinen kertoo.

Innovatiivinen mutta yksinkertainen käyttää

Hankkeen teknologisille ratkaisuille oli määritelty lukuisia teknisiä vaatimuksia, ja Kuopion kaupungin vahva päämäärä oli saada aivan uutta ja älykästä teknologiaa käyttöön. Innovatiivisista tavoitteista huolimatta Kämäräinen painottaa, että teknologian pitää myös aina olla mahdollisimman yksinkertaista käyttää.

– Emme halua asiakkaidemme kotiin useita erilaisia hälyttäviä laitteita, jotka täytyy muistaa pitää kiinni sähköverkossa tai ladata säännöllisesti. Teknisen ympäristön pitää olla asiakkaalle mahdollisimman helppo. Myös työntekijöidemme näkökulmasta yksinkertaisuus on valttia. Hoitajan ei tarvitse seurata useaa eri sovellusta, vaan kaikki integroituvat yhteen ja samaan järjestelmään, Kämäräinen sanoo.

Aiemmin hälytysten vastaanotto oli ulkoistettu, mutta nyt hälytykset tulevat Kuopiossa omaan kotihoidon hälytyskeskukseen, ja kaupungin henkilöstö vastaa niihin. Hälytyskeskus toimii osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskusta. Pauliina Kämäräinen näkee, että tästä saadaan järjestelmäintegraatiohyötyjä, sillä hälytykseen yhteydessä voidaan muun muassa tarkastella asiakkaasta kaupungin järjestelmiin kirjattuja tietoja.

– Nyt vuoden kokemuksella voin sanoa, että yhteistyömme on ollut hyvä ratkaisu ja palvelu asiakkaille toimii aiempaa paremmin. Hoidon tarpeen arviointi hälytyksen aikana on kehittynyt, sillä pystymme hyödyntämään eri järjestelmissä olevia tietoja. Tästä syystä myös meiltä hätäkeskukseen tehtävien soittojen määrä on vähentynyt, ja yhteydenotot sinne ovat paremmin kohdennettuja.

Kumppanimallissa kehitetään yhdessä

Kokonaisvaltainen kotihoidon palvelualusta tukee ikääntyneen itsenäistä elämää omassa kodissa ja helpottaa kotihoidon työtä. Järjestelmään kuuluu turvapuhelimen lisäksi turvaranneke, etähoiva- ja etämittausratkaisut, älykäs poistumistunnistin sekä aktiivisuusseuranta.

Kuopion kotihoidossa on hyödynnetty teknologisia turvalaitteita aiemminkin. Uusien ja kehittyneempien laitteiden lisäksi nyt haluttiin uudistaa myös toimintatapaa kumppanimalliksi, jossa uusia ratkaisuja kehitetään yhdessä usean toimijan kesken.

Nykytilasta, palvelusta ja sen jatkokehittämisestä ja tietoturvaa ja tietosuojaan liittyvistä asioista käydään kumppanien kesken jatkuvaa keskustelua. Kun tulee kysymyksiä puolin ja toisin, etsitään ratkaisuja yhdessä.

Pauliina Kämäräisen mukaan yhteistyö on sujunut erinomaisesti.

– Itse laitteisiin olemme olleet tyytyväisiä, ja jos eteen on tullut teknisiä haasteita, on ne ratkottu yhteistyöllä. Mitään merkittäviä ongelmia ei ole ollut, hän toteaa.

Käytännön esimerkkinä Kämäräinen kertoo turvarannekkeen hälytysherkkyyteen liittyvän ongelman ja sen ratkaisun:

– Osalta asiakkaista tuli palautetta, että he kokivat turvarannekkeen liian herkäksi. Jos se kopsahti vaikkapa oven karmiin, hälytys lähti rannekkeesta välittömästi eteenpäin. Asiaa mietittiin ja päätimme kokeilla rannekkeiden säätöä asiakaskohtaisesti. Jos asiakas koki hälytyksen liian herkäksi, säädettiin rannekkeeseen pidempi napin painallusaika. Pystymme nyt tarjoamaan asiakaslähtöisempää palvelua asiakkaille.

Kämäräinen kiittelee Luonan ja 9Solutionsin tiivistä ja ahkeraa otetta yhteiskehittämiseen. Uusia tuotteita ja ratkaisuja tuodaan pikkuhiljaa tarjolle, ja lukuisia pilottihankkeita on meneillään.

– Tällä hetkellä meillä on kokeilussa aktiivisuusseurantaa, gps-paikantimia ja vuodeanturit, hän luettelee.

Kuopiossa koetaan, että tavoitteet kokonaisturvapalvelulle on saavutettu. Lisäksi yhteiskehittämisen toimintamalli on toteutunut, ja sitä Kämäräinen kertoo pitävänsä erittäin tärkeänä.

– Haluamme kaikki viedä fiksuja ratkaisuja kotiin asiakkaille, ja tämä yhteinen into ja avoimuus on aistittavissa yhteistyössä. Työmme on yhteiskehittämistä kaikkien osapuolten kesken, ja tämän ajattelutavan olemme kaikki omaksuneet, Kämäräinen kiittelee.

Kuka?

Pauliina Kämäräinen, sairaanhoitaja, projektipäällikkö, Kuopion kaupunki

”Siitä lähtien kun valmistuin sairaanhoitajaksi, olen aina halunnut kehittää ja parantaa toimintaa. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa ja ikääntyvien kotihoidossa sekä Kuopion kaupungin Tuletko-hankkeessa, jossa valmisteltiin turvapalvelu-uudistusta. Olen toiminut myös Living Lab -projektissa projektikoordinaattorina edistäen terveysteknologian innovaatioiden käyttöönottoa, kokeilua ja kaupallistamista. Näen teknologian tärkeänä mahdollisuutena iäkkäiden ihmisten hyvän elämän turvaamisessa.”

Mitä Kuopiossa tehtiin?

Kotihoidon turvapalveluiden älyteknologiahankkeen ensimmäisen vaihe toteutettiin Kuopiossa vuonna 2017. Kuopion kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden tilaamassa palvelukokonaisuudessa oli useita toimijoita, joiden yhteistyön tuloksena jo yli 1400 ikääntyvää kuopiolaista on saanut uudet turvapuhelimet, älykkään ovivahdin ja palovaroittimien. Hanke toteutettiin uudenlaisella kumppanimallilla, jossa kaikki toimijat osallistuvat palvelun yhteiskehittämiseen.

Lue blogisarjan muut osat täältä.

Kotihoidon tulevaisuus -blogi

Yhteystiedot

Suomi
Elektroniikkatie 2, 90590 Oulu

Ruotsi
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postiosoite: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Y-Tunnus: 2269554-4
ALV numero: FI22695544

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

.

24/7 Asiakastuki: +358 20 752 9055
Puhelinvaihde: +358 20 752 9050

Hei, miten voimme auttaa?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Yhteystiedot

Suomi
Elektroniikkatie 2, 90590 Oulu

Ruotsi
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postiosoite: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Y-Tunnus: 2269554-4
ALV numero: FI22695544

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

Sulje

Hello, how can we help you?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Contact information

Finland
Elektroniikkatie 2, FI-90590 Oulu

Sweden
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postal address: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

Close

Hej, hur kan vi hjälpa dig?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kontaktuppgifter

Sverige
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postadress: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Finland
Elektroniikkatie 2, FI-90590 Uleåborg

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

Close

Hei, miten voin auttaa?

Lähetä viesti

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Etunimi Sukunimi
Titteli
etunimi.sukunimi@9solutions.fi
+358 40 123 4567

Sulje

Hello, how can I help you?

Send a message

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Etunimi Sukunimi
Titteli
etunimi.sukunimi@9solutions.fi
+358 40 123 4567

Sulje

Hej, hur kan jag hjälpa dig?

Skicka ett meddelande

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Etunimi Sukunimi
Titteli
etunimi.sukunimi@9solutions.fi
+358 40 123 4567

Sulje

Tilaa uutiskirje

 
Sulje