9Solutions

Sökk på webbplatsen Languages Extranet › Smooth ›

Varför välja 9Solutions- tjänsteplattform för hemtjänst?

 

9Solutions vårdlösning ökar tryggheten för äldre och deras anhöriga och ger konkreta besparingar för hemtjänsten.

Vår heltäckande tjänsteplattform för hemtjänsten hjälper äldre i deras ordinära boende och underlättar hemtjänstens arbete. Utöver trygghetstelefonen omfattar systemet trygghetsarmband, lösningar för vård och mätningar på distans, smart dörrsensor och aktivitetsmonitorering. Programvaran för larmcentral och applikationen för smarttelefoner gör det enklare att ta emot och hantera assistansuppgifter vid larm och styra hemtjänstens insatser.

Kontakta oss!

Hjälpen finns snabbt till hands

Med trygghetstelefonen kan den äldre öppna en röstanslutning till larmcentralen eller direkt till en hemtjänstpersonals smarttelefon. Brukarna har alltid trygghetsarmbandet med sig och kan begära hjälp med en knapptryckning. Använder man dessutom 9Solutions larmcentral kan larmen även dirigeras till anhöriga om man så önskar. Även anhöriga kan öppna en röstanslutning till trygghetstelefonen.

Aktivitetsmonitorering ökar tryggheten

Äldre har ofta försämrade minnesfunktioner och kan glömma bort hur man kallar på hjälp med trygghetsarmbandet. Lösningen är att installera omärkbara sensorer i bostäderna som monitorerar personens aktivitet och dygnsrytm och automatiskt slår larm vid avvikelser i rutinerna.

Vård på distans sparar tid och kraft

Med 9Solutions applikation  kan en äldre person enkelt t.ex. mäta sitt blodtryck i hemmet. Applikationen påminner om mätningarna, ger anvisningar och överför automatiskt resultaten till patientdatasystemet. Vård på distans fungerar som ett stöd till vården särskilt i områden med långa avstånd och sparar både på personens och vårdpersonalens resurser.

Slipp onödiga larm

Smart dörrsensor larmar endast om personen lämnar sitt hem. På detta sätt undviker man onödiga larm, tillsynsbesök och kostnader till följd av öppnade dörrar.

Fungerar även vid störningar

9Solutions bakgrundssystem monitorerar kontinuerligt tillbehörens funktion och meddelar automatiskt om eventuella störningar, t.ex. om trygghetstelefonens strömkabel har lossnat eller om den inte går att kontakta. I trygghetstelefonen kan man använda SIM-kort från två olika mobiltelefonoperatörer samtidigt, vilket utökar driftssäkerheten.

De mångsidiga kommunikationsmöjligheterna hos 9Solutions lösning för hemtjänst förbättrar informationsutbytet och möjliggör ett nära samarbete mellan de personer som deltar i tjänsteprocessen, vilket underlättar bedömningen av vårdbehovet och effektiviserar vården.

Call centret Smooth för hemtjänsten är en lättanvänd programvara för mottagning av trygghetslarm och styrning av hemtjänstens arbete. Programvaran visar information om den som larmar och den exakta adressen på en karta samt riktar larmet till närmaste lediga hemtjänstpersonal. Med mobilapplikationen Smooth Lite kan hemtjänstpersonalen boka och kvittera assistansuppgifter varvid informationen automatiskt förmedlas till övriga medarbetare. Hemtjänstpersonal kan också vid behov öppna en röstanslutning eller videoöverföring med personen.

Med programvaran kan man utöver mottagning av larm även administrera leveranser av trygghetstillbehör och andra tjänster till kunderna. Lösningen bidrar till att effektivisera informationshanteringen samt att minska den tid som går åt till administrativa rutinuppgifter då helheten kan administreras från ett och samma system.

 
 

Sensorer och dataanalyser till stöd för vård och beslutsfattande

9Solutions intelligenta trygghetslösning producerar och analyserar data som hjälper vårdpersonalen att bedöma de individuella situationerna och vårdbehoven hos äldre personer som bor i ordinärt boende. Med sensorernas hjälp kan dagliga förändringar i äldre personers tillstånd identifieras, vilket möjliggör kontinuerlig och heltäckande bedömning av deras funktionella förmåga och behovsbaserade hemtjänstbesök.

 

Informationssäker och pålitlig

Som kunder hos oss har ni alltid en uppdaterad programvaruplattform med de senaste egenskaperna till ert förfogande utan några extra kostnader. Lösningen utvecklas kontinuerligt efter era behov, vilket ger låga och helt förutsägbara livscykelkostnader. Vi tar inte betalt för uppdateringarna.

Systemets servercentraler har ISO 27001-certifikat för informationssäkerhet. Bakgrundssystemet monitoreras 24/7 och meddelar om eventuella störningar skulle uppstå.

 

Flexibelt och individanpassat

Systemet anpassar sig flexibelt till olika volymer och användarantal. Tack vare de öppna gränssnitten kan även andra lösningar som stöder boende och upprätthåller funktionsförmågan kopplas till tjänsten.

Service och stöd alltid nära

Vid problemsituationer finns  teknisk support tillgänglig 24/7.

Vi är glada att berätta mer!

9Solutions-hoivaratkaisu lisää ikäihmisen sekä hänen omaistensa turvallisuuden tunnetta ja tuo konkreettisia säästöjä kotihoitoon.

Sales Sweden
Sales Sweden
sales.swe@9solutions.com
+46 730 92 70 46

Skicka meddelande

Kontaktuppgifter

Sverige
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postadress: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Finland
Elektroniikkatie 2, FI-90590 Uleåborg

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

.

24/7 Tekniskt support: +46 709240049
Telefonväxel: +46 709 24 02 06

 

FO-nummer:2269554-4

Hei, miten voimme auttaa?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Yhteystiedot

Suomi
Elektroniikkatie 2, 90590 Oulu

Ruotsi
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postiosoite: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Y-Tunnus: 2269554-4
ALV numero: FI22695544

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

Sulje

Hello, how can we help you?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Contact information

Finland
Elektroniikkatie 2, FI-90590 Oulu

Sweden
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postal address: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

Close

Hej, hur kan vi hjälpa dig?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontaktuppgifter

Sverige
C/O Hetch, Henckels torg 2, 252 36 Helsingborg
Postadress: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

Finland
Elektroniikkatie 2, FI-90590 Uleåborg

Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube

Close

Hei, miten voin auttaa?

Lähetä viesti

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Etunimi Sukunimi
Titteli
etunimi.sukunimi@9solutions.fi
+358 40 123 4567

Sulje

Hello, how can I help you?

Send a message

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Etunimi Sukunimi
Titteli
etunimi.sukunimi@9solutions.fi
+358 40 123 4567

Sulje

Hej, hur kan jag hjälpa dig?

Skicka ett meddelande

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Etunimi Sukunimi
Titteli
etunimi.sukunimi@9solutions.fi
+358 40 123 4567

Sulje

Tilaa uutiskirje

 
Sulje